Koffietijd en meer…

Lees verder

 

Zaterdag 6 april stond de koffieochtend in het teken van “briefwisseling”. Zo werd er na het welkom en gebed een brief voorgelezen die Jezus aan ons als vriendinnen geschreven zou kunnen hebben(wil je deze brief lezen, kijk dan op: Bride of Christ:Liefdesbrieven van Jezus). Daarna zongen we samen het toepasselijke lied, dat God altijd bij ons is en weet wat er in ons omgaat: “Heer U doorgrondt en kent mij”.

Uit de basisbijbel lazen we Johannes 15:16 waarin Jezus ons oproept om ook elkaar lief te hebben. Met aansluitend een artikel van Alpha Youth : “Mijn gebed? Een brief aan God”. Dat vertelt dat als bidden niet lukt of wil, schrijf het dan op, schrijf een brief aan God, waarin je al je vragen, twijfels, boosheid, verdriet, maar ook vreugde en blijdschap kwijt kunt. God ontvangt deze brief dan wel niet door de brievenbus, maar via ons hart is deze al lang verzonden!

We zijn daarna in groepjes aan de gang gegaan, met de vraag: Welke vraag zou jij aan God willen stellen? De antwoorden die daaruit kwamen werden vervolgens in gebed gebracht.

Tot slot werd er uit het boekje “You’ve got mail” een e-mail voorgelezen. In dit boekje worden door jongeren vragen gesteld aan personen in de bijbel in de vorm van een e-mail en daarop wordt ook een antwoord terug “gestuurd” gebaseerd op de Bijbel, de brieven van God.

Deze e-mail was “verstuurd” naar Chur@opdeberg.com met het onderwerp : praten met God-bidden òf werken? Het antwoord dat Chur terug “schreef” was:

”Bidden zonder werken, is geen bidden. En werken zonder bidden, werkt niet!” (n.a.v. Exodus 17:8-13).

Samen zongen we nog “Heer U bent mijn leven” 

Voordat we aan het creatieve gedeelte begonnen, was er nog een kort woord door iemand van de stichting Choice4life. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld om jonge moeders op te vangen gedurende de zwangerschap en de eerste twee jaar na de bevalling (voor meer info www.choice4life.nu).

Het creatief bezig zijn, bestond uit het maken van een brief/kaartenhouder en daarbij werd onderstaand kaartje uitgedeeld.

Wij vonden het weer een mooie en waardevolle ochtend!

De laatste keer van dit seizoen is op zaterdag 25 mei. Dan zal Tanneke Dorgelo komen spreken over “Jij bent geliefd”. Tanneke is schrijfster van o.a. het dagboek “Leven aan Zijn hart”, ze schrijft blogs voor  Sestra.nl en ze spreekt graag over de relatie die God met ons voor ogen heeft en hoe wij hierin kunnen groeien.  We hopen dat het mooie weer ons goed gezind zal zijn, zodat we in de tuin van de pastorie kunnen samenkomen… 

We sluiten deze ochtend en dit seizoen af met een hapje en een drankje en hopelijk fijne gesprekken!

Graag tot 25 mei, lieve groet van Koffietijd en meer…