Columns


Te veroordelend en te druk
  Er is weer een onderzoek gedaan naar jongeren en kerk. In het Nederlands Dagblad van donderdag 17 januari 2019[...]
Gastvrijheid
In het jaar 2019 zou het zomaar kunnen gebeuren, dat een beroep gedaan wordt op onze gastvrijheid. Dat is een[...]
Over Lichtdragerschap
  Het kerstproject 2018 van de kinderen heeft de naam meegekregen: Lichtdragers van God. Jezus zegt als Licht der wereld:[...]
Even alle aandacht gericht op het heil voor deze wereld 
Zou dat kunnen? Dat we alle aandacht kunnen richten op het heil? Of worden we afgeleid door zorgen en spanningen.[...]
Op weg naar het Kerstfeest
We leven in de weken van advent, verwachting van wat komen gaat. Wat maakt de komst van Christus dan anders[...]
Alles weten zonder dat het werkt…
We leven in de weken van advent, verwachting van wat komen gaat en voorbereiden van het Kerstfeest. Het is natuurlijk[...]
Respect
Deze week vraag ik aandacht voor het kleine woordje ‘respect’. Het is een woord dat niet (meer) vanzelf spreekt. 1.[...]
Rol van Jezus
Donderdag jl. lees ik in het Nederlands Dagblad, dat Jezus geen rol speelt in de geschiedenis. Dat is de mening[...]
Synode van Dordrecht en de Dordtse Leerregels
In het Reformatorisch Dagblad las ik een artikel van ds. C. Sonnevelt, predikant van de gereformeerde gemeente te Alblasserdam. Tot[...]
Werk, bid & bewonder. Een nieuwe kijk op kunst & calvinisme
We leven in een bijzonder weekeinde. Vrijdag 9 november is de herinnering aan de Kristallnacht 1938, waarin winkels van Duitse[...]
Stapel stenen
We hebben een minister van volksgezondheid die een ziekenhuis een stapel stenen noemt. Van alle kanten is hij daarop aangevallen.[...]
Kille cijfers roepen een levendige reactie op
Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde maandag jl. vast, dat voor het eerst in de geschiedenis meer dan de[...]
Een kras
Afgelopen maandag is besloten, dat de dividendbelasting blijft. Ik weet niet of u er wat van vindt. Het is vooral[...]
In de leerschool van Mozes: na de Israëlzondag en op de zondag van werelddiaconaat 
Tegen het eind van de woestijnreis sprak Mozes Israël toe.  Mozes was een man Gods, maar ook een man van[...]
Aardbeving, tsunami, het aller-verdrietigste in Oss en Israëlzondag
Het dodental door de aardbeving en tsunami van vorige week vrijdag op het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen naar 1.558.[...]
Een bisschop, een fractieleider en een sonnet
In de vorige column maakte ik er een punt van dat bisschop Eijk publiekelijk kritiek had op fractievoorzitter in de[...]
Over een herder, die oorvijgen uitdeelt
Rond Prinsjesdag is er naast pracht en praal ook enig rumoer ontstaan over een controverse tussen fractievoorzitter in de Tweede[...]
Bij de start van een nieuw seizoen
Zondag 16 september hebben we de startzondag met doop en belijdenis. Zo kunnen we precies beleven waar het in de[...]
Een goed gesprek … met God
  Volgende week zondag hebben we de startzondag met als thema ‘een goed gesprek’. Daarbij kun je denken aan het[...]
Een veelzeggende terugblik en een goed gesprek
In het Reformatorisch Dagblad van 30 augustus 2018 stond een vraaggesprek met ds. Klaas van der Kamp (59) over zijn[...]