Columns


Weinig informatie over Joden in lesmateriaal over de Holocaust
Ondanks het ruime aanbod aan geschiedenislesboeken wordt daarin tot op de dag van vandaag vrijwel geen antwoord gegeven op wat het Joodse slachtofferschap[...]
Onopgeefbaar verbonden met Israël
Het heeft tot de jaren ’70 van de vorige eeuw moeten duren, eer de kerk oog heeft gekregen voor heet:[...]
“… zodat mensen zichzelf niet op de voorgrond plaatsen…”
In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is de discussie in volle gang over het openstellen van de ambten voor de vrouw[...]
Bijbellezen in 2017
In onze tijd en in alle tijden is de aandacht voor de Bijbel niet altijd hooggestemd aanwezig. Het Nederlands Bijbelgenootschap[...]
De Bijbel op school
  Op maandag 11 september 2017 is een onderzoek gepubliceerd naar Bijbelgebruik in het Protestants-christelijk onderwijs: ‘De Bijbel op school’.[...]
Volgende week: Startzondag en Airborne
Zondag 17 september staat te boek als de startzondag. Het is ook het begin van de vredesweek. En op die[...]
Vrolijke ruil
Vrolijke ruil Als je aan Luther denkt, komt zijn gedachtegoed ter sprake. Bij Luther komt het nooit ‘zomaar’ goed. De[...]
Vroom en godvruchtig
  Bij de Damascuspoort in de Oude Stad in Jeruzalem is van de week een mozaïekvloertje van 1500 jaar oud[...]
Zo ‘gewoon’ is geloof ook weer niet
  In het Nederlands Dagblad van 28 juli 2017 staat een vraaggesprek met Andries Knevel over ‘Toen was geloof heel[...]
Vanuit de diepte.
Gedurende onze vakantie las ik in het Nederlands Dagblad van 17 juli 2017 een actualisatie van een bekende uitspraak van[...]
Overeenstemming over de leer van rechtvaardiging
Op woensdag 5 juli 2017 heeft de Protestantse Kerk in Nederland de Gemeenschappelijke Verklaring van de Lutherse Wereldfederatie met de[...]
Geloofsbeleving
Mensen willen graag wat beleven. Anders wordt het leven saai. Daarom trekken verhalen over menselijke belevenissen aandacht. Dat is op[...]
Uitlegkunde en inlegkunde
  ‘We zouden als protestanten eens moeten ophouden met het net zo lang uitwringen van Bijbelteksten tot ze eindelijk zeggen[...]
Onbegrip over geloof
In het Nederlands Dagblad van afgelopen week is een discussie gaande over de huiver voor alles wat met godsdienst te[...]
Op de zondag na Pinksteren
In de liturgische beweging is het jaren zo geweest, dat de zondagen na Pinksteren doorliepen tot de laatste zondag van[...]
Pinksteren en identiteit: wie je bent en mag zijn
We naderen het Feest van Pinksteren, het feest van de Geest! De belofte die Jezus heeft gegeven is vervuld. Het[...]
Genoeglijk gesprek over geloof
  In het Nederlands Dagblad van vrijdag jl. is een mooi verslag van de kerkelijke happening op Hemelvaartsdag bij onze[...]
Verkondigen van het evangelie in een veranderde cultuur
  In het Nederlands Dagblad is een interessante discussie gaande over hoe je vandaag de dag het Evangelie moet belichten.[...]
500 jaar reformatie: vrij en blij!
  De Reformatie van Luther (en later van Calvijn) heeft veel kritiek opgeleverd in de samenleving en vanuit de kerk[...]
Na 4 en 5 mei – aanmoediging tot moraliteit
  Het punt van Hitler-Duitsland was de onderverdeling van Übermensch en Untermensch. En het is voor mij duidelijk, dat deze[...]