Kerkdiensten

Nu het kabinet meer versoepelingen mogelijk heeft gemaakt, betekent dit dat we als gemeente langzaam maar zeker in een andere fase komen. Hoewel het gemeenteleven nog niet volledig zijn normale gang kan terugvinden, vinden we wel meer mogelijkheden om gemeente te zijn. En dat hebben we met elkaar ook nodig. Uitgangspunt voor ons doen en laten, ook bij deze versoepelingen, is dat we voorzichtigheid handhaven, maar doen wat mogelijk is. Dit houdt in dat de diensten weer toegankelijk worden voor bezoekers. De periode tot 1 juli gebruiken we om ervaring op te doen met een beperkt aantal personen en vanaf 1 juli zijn diensten met meer bezoekers mogelijk. De avonddiensten laten we tot 1 september vervallen. 

We hebben, met inachtneming van het protocol van de PKN, een gebruiksplan voor onze kerk opgesteld.

Het gebruiksplan geeft richtlijnen zodat de diensten voor iedereen op een veilige en verantwoorde manier te bezoeken zijn. Dit plan is vastgesteld in de kerkenraad van 8 juni. Lees het gebruikersplan

De belangrijkste punten zijn:

 • Vanaf heden zijn de diensten toegankelijk voor maximaal 68 personen op uitnodiging en op basis van registratie. Vanaf zondag 12 juli geldt dan dat de wijken in volgende genodigd worden: 12 juli wijk A, 19 juli wijk B, 26 juli wijk C, 2 augustus wijk D, 9 augustus wijk E, 16 augustus wijk A, 23 augustus wijk B en 30 augustus wijk C. 
 • Voor de diensten wordt gericht uitgenodigd, maar ook bij uitnodiging blijft aanmelden voor de diensten wel nodig, zodat we het maximum niet overschrijden en we weten wie in de kerk is geweest. Hiervoor is een reserveringssysteem opgezet. Dit reserveringssysteem stuurt regelmatig aan alle leden een uitnodigingsmail waarin u kunt zien wanneer u in aanmerking komt om te reserveren en hoe u dat kunt doen. 
 • Er zijn coördinatoren aanwezig die de plek in de kerk aanwijzen. Volg hun aanwijzingen op. Als u bent aangemeld, wees dan tijdig aanwezig, zodat iedereen goed begeleid kan worden.  
 • Het plan houdt ook in dat we tijdens de diensten niet zingen. Kinderen zijn welkom gedurende de hele dienst, er is geen oppasdienst of kindernevendienst. De jassen gaan mee de kerk in, er is geen garderobe. Na de dienst drinken we thuis koffie.   
 • Rouw- en ook trouwdiensten zijn in onze kerk weer mogelijk, wanneer het gebruiksplan wordt nageleefd. Vanaf 1 juli kan dat in onze kerk met maximaal 68 personen (exclusief medewerkers). 
 • Bij bezoek aan de diensten is het is erg belangrijk om de algemene RIVM richtlijnen in acht te nemen: 
  • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Ben je 70 jaar of ouder of heb je een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
  • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Schud geen handen.
 • Aangemeld, maar toch klachten gekregen? Meld je dan af, zodat een ander naar de kerk kan. 

Na een aantal weken zal het reserveringsplan worden geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. Ook wanneer er nieuwe overheidsrichtlijnen bekend worden, dan leidt dat mogelijk tot aanpassingen. Informatie hierover zal via de nieuwsbrief en de website verspreid worden.

Holmer Doornbos, scriba