Micha cursus

Vluchtheuvel Lunteren start Micha cursus

De Michabeweging is een internationale organisatie, die christenen helpt om in hun alledaagse leven rekening te houden met de kwetsbare naaste ver weg en dichtbij én helpt om een duurzamere levensstijl te ontwikkelen. 

De Michacursus is een cursus waarin je je bezint op ‘goed doen en recht doen’ naar aanleiding van de bovenstaande tekst.  In vijf bijeenkomsten en een praktijkdag onderzoek je  hoe je als gemeente en als individu kunt groeien in goed en recht doen: jouw betrokkenheid bij kwetsbare mensen en zorg voor de schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw inzet voor mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het doet er allemaal toe en zijn hele praktische manieren waarop Jezus Christus kunt volgen. Jíj kunt het verschil maken: het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting, het verschil tussen helpen en laten verkommeren!

De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en schepping.

De Vluchtheuvel start deze cursus in samen werking met de Groene Kerk, in de Muldersschuur vanaf januari 2020.

Data; 14 januari, 4 februari , 3 en 24 maart , 4 april (praktijkdag) en 21 april.

Vanaf 18.15 wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd en de cursus is van 19.30-10.30 uur .

Kosten; Cursusboekje en bijdrage voor de maaltijd.

Inleiders:  Kees Verduyn en Giel Stomphorst  

Opgave en info via Giel Stomphorst, 0613568814.