Nederlands Bijbelgenootschap

Commissaris Arno Brok: ‘Lijdensverhaal draagt onze cultuur’

‘Het verhaal van het lijden en de opstanding van Christus is het belangrijkste christelijke verhaal. Ik hoop dat dit verhaal – als drager van onze cultuur en identiteit – inspiratie biedt voor de toekomst.’

Dat zei de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok bij de overhandiging van It pasjeferhaal neffens Mattéus door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het NBG verspreidde dit tweetalige boekje onder de bezoekers van The Passion in Leeuwarden. Naast de Commissaris van de Koning kreeg ook Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, een exemplaar overhandigd.

‘Voor mij als gelovige is de 40-dagentijd en Pasen de belangrijkste tijd van het jaar’, zei Brok. ‘Goede Vrijdag zie ik als de drager van het leven. The Passion is een middel om in onze tijd toegang te houden tot de Bijbel en het Paasverhaal actueel te houden, of, voor wie de Bijbel niet kent, dat verhaal toegankelijk te maken. Eén van de belangrijkste opdrachten van onze tijd is: de Bijbel toegankelijk houden voor jonge mensen, voor wie de Bijbel een droog boek is waar ze moeilijk aansluiting mee krijgen,’ aldus Brok.

De Friese vertaling in dit boekje werd gemaakt door leerlingen van de Liudger Scholengemeenschap uit Burgum. Brok was blij met dit initiatief: ‘Jonge mensen uit Burgum, waar volgens zeggen het mooiste Fries wordt gesproken, hebben deze vertaling gemaakt. Jullie ouders en grootouders mogen trots op jullie zijn!’

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Hans van Beek tel. 481107

 

Debijbel.nl nu ook in Finland

Het Fins Bijbelgenootschap lanceerde in april digimarkus.fi, de Finse versie van debijbel.nl. Het NBG stelt het platform van debijbel.nl beschikbaar voor andere bijbelgenootschappen. Finland is het eerste land dat deze mogelijkheid benut.

Nieuwe Finse vertaling

De Finse versie van de bijbelwebsite komt tegelijk met de publicatie van een nieuwe vertaling van het evangelie van Marcus in het Fins. Deze nieuwe vertaling kent geen papieren editie, maar is speciaal gemaakt voor het digitaal lezen. Op digimarkus.fi kunnen bijbellezers de vertaling lezen en horen. Ook kunnen ze achtergrondinformatie opzoeken bij de tekst.

Techniek en inhoud

Het NBG heeft geïnvesteerd in debijbel.nl om het mogelijk te maken dat andere bijbelgenootschappen de techniek van de bijbelwebsite overnemen. Daarmee wordt digitaal bijbellezen wereldwijd dichterbij gebracht.

Naast de technische aspecten neemt Finland ook artikelen en media-items van debijbel.nl over, die vertaald zijn in het Fins.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Contactpersoon:  Hans van Beek tel. 481107

 

Sarab Al-Ahmad uit Damascus was met haar kinderen op weg naar huis, toen voor haar ogen een raket haar huis verwoestte. Dit is haar verhaal over hoe oorlog een gezin kan beschadigen. Maar ook: hoe de Bijbel helpt nieuwe wegen te vinden.

Hoop en troost voor christenen in Syrië

‘Voor de oorlog hadden we in Damascus een gelukkig leven’, vertelt de 28-jarige Syrische moeder Sarab Al-Ahmad. ‘Dat de oorlog uitbrak, was verschrikkelijk. Onze stad werd het mikpunt van bombardementen. Een raket verwoestte in één klap ons huis. Ik was met mijn kinderen onderweg en bijna thuis. We stonden op hooguit 35 meter afstand. We waren volledig in shock. Daarna begon ik heel hard te huilen.’’

Nachtmerries
Sarab blijft met haar gezin tot begin 2014 in Syrië, hoewel er nauwelijks eten is en geen werk. ‘De kinderen hebben vreselijke dingen gezien’, vertelt ze. ‘Voor hen hebben we uiteindelijk besloten om te vertrekken.  De kinderen werden agressief en bang. Ze reageerden slecht en spraken nauwelijks meer. Alsof ze van binnen helemaal leeg waren. Ook kregen ze nachtmerries en werden ’s nachts wakker. Het was hartverscheurend en dat is mijn grootste trauma: ik zag het leed van mijn kinderen, maar ik was zelf te zwak om ze te kunnen steunen.’

Dankbaarheid

Het gezin van Sahab riskeert alles om te vluchten en uiteindelijk lukt dat. In Jordanië maken ze kennis met de Bijbel en het christelijk geloof. Sarab: ‘We gingen naar de kerk en er kwam ruimte in ons leven voor nieuwe dingen. Wij kenden alleen maar extremisme. De liefde die wij onder christenen zagen was voor ons iets heel nieuws. We wisten direct dat we zo onze kinderen wilden zien opgroeien: in vrede en liefde. Het verdriet over het leven dat we hadden is er nog. Maar onze kinderen hebben de ellende achter zich gelaten en kunnen weer gelukkig zijn. Dankbaarheid overstemt de pijn.’

Veel Syrische christenen zijn gevlucht en hebben geen eigen bijbel meer. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil steun geven door de actie ‘Bijbels voor Syrië’. Met uw bijdrage worden bijbels uitgedeeld via kerken, kloosters en door vrijwilligers.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Contactpersoon:Hans van Beek tel. 481107

 

Ted Neeley:
‘Ik was bang dat ik het geloof van mensen kapot zou maken’

Ted Neeley speelde Jezus voor het eerst in 1973, in de film ‘Jesus Christ Superstar’, en daarna nog 5000 keer. Wat maakt dat hij daar al die jaren mee door ging? Hoe ziet hij Jezus en wat heeft hij met de Bijbel?

‘Ik geniet van elke seconde dat ik Jezus speel‘, zegt Neeley. ‘Spelen is voor mij avond aan avond een spirituele ervaring. Het is een worship, een viering. Ik geniet van elke seconde. Straks speel ik in Italië en begin mei nog in Rotterdam. Overal waar ik speel, voel ik dat de zaal een geestelijke connectie heeft met het Universum. De mensen kennen de liedjes misschien wel beter dan wijzelf als spelers. Elk optreden is een viering, een soort kerkdienst. Ik voel de spirituele energie van het publiek. Daar gaat mijn haar meteen aan het begin al van overeind staan. Echt, een wonderlijke ervaring.’

Vervullend

‘Miljoenen mensen hebben een mening over Jezus, het zou doodeng zijn Jezus te spelen. Daarom deed ik auditie als ‘Judas’. Maar de regisseur kwam naar me toe, omarmde me en zei: “Geweldig, je mag morgen terugkomen en dan speel je Jezus.” Daar had ik geen seconde aan gedacht. Hij zag iets in mij waarvan ik niet wist dat ik het in me had. Ik was een rock ’n roll drummer uit Texas die hoge noten kan zingen, meer niet. Dacht ik. En ik was doodsbenauwd om Jezus te spelen. Moest ik het wel doen, vroeg ik me af, juist vanwege m’n geloof in hem. Misschien was ik een blasfemist omdat ik deed alsof ik Jezus was. Ik was bang dat de mensen dat zouden denken, of dat ik de oorzaak zou worden dat mensen juist niet meer zouden geloven in Jezus. Ik was bang dat ik het geloof van mensen kapot zou maken. Een vriend zag me ermee worstelen en zei: “Omarm jouw Jezus”. Hij bedoelde: “Jij hebt de Bijbel meegekregen en je hebt Jezus persoonlijk aangenomen. Je weet dus waar het verhaal om draait. Neem die rol aan!” Zo is het begonnen. En ik popel om weer te mogen spelen, vanavond. Het is de meest vervullende ervaring in mijn hele leven. Talloze mensen kwamen naar me toe om te vertellen hoe hun leven ten goede veranderd is door de film.’

Bron: Interview van Peter Siebe met Ted Neeley. Lees het hele interview op: https://www.bijbelgenootschap.nl/ted-neeley-was-bang-geloof-mensen-kapot-zou-maken/

Contactpersoon: Hans van Beek tel. 481107

 

Samenleesbijbel krijgt internationale prijs voor innovatie

De Samenleesbijbel, een editie van de Bijbel in Gewone Taal voor gebruik in het gezin, werd in Berlijn bekroond met de Annie Vallotton award.

De Annie Vallotton award is een tweejaarlijkse prijs van de United Bible Societies (UBS) voor de meest innovatieve en creatieve bijbeluitgave. Directeur Rieuwerd Buitenwerf nam de award namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in ontvangst.

‘We zijn heel blij met deze internationale erkenning,’ zegt Buitenwerf. ‘In Nederland zien we dat tienduizenden gezinnen met kinderen dankzij de Samenleesbijbel op een verrassende en aanstekelijke manier de rijkdom van de Bijbel ontdekken. Er is veel internationale belangstelling voor de nieuwe manier van samen bijbellezen die het kenmerk is van deze bijbeleditie.’

De Samenleesbijbel verscheen in 2015 als resultaat van nauwe samenwerking tussen theologen en pedagogen. Dit is de Bijbel in gewone Taal (BGT) met 500 pagina’s extra met opdrachten, gespreksvragen, proefjes en meer. Bovendien staan er ’leesroutes’ in van verschillend niveau, afgestemd op de leeftijd van het kind. Ook houdt de Samenleesbijbel rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen, zoals: lezen, kennis opdoen, beleven of zingen.

De award is genoemd naar de Zwitserse kunstenares Annie Vallotton (1915-2013), die onder meer de illustraties maakte voor de Good News Bible. Deze iconische tekeningen zijn wereldwijd gepubliceerd; er zijn meer dan 225 miljoen bijbels verspreid met haar illustraties.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Contactpersoon: Hans van Beek tel. 481107