“Niet te veel eer voor dat andere mannetje”

Deze zondagmorgen gaat ‘t over een inspirerende ontmoeting. Ik heb er bij het thema het woordje ‘weer’ voor gezet. Want Elisabeth en Maria zijn niet de enigen die een goede ontmoeting hebben. In de loop der tijden zijn in de kerk talloze goede, helpende, bemoedigende ontmoetingen geweest. Ik draag heel wat herinneringen mee aan gesprekken […]

Lees meer

“Hoe is het leven?”

Deze week hebben velen meegeleefd met Sjon en Gerrie van Renselaar en met Iris. Kaartjes, bezoekjes, gebed in jezelf ‘Heer, wees met hen’. Wat doe je, als je zoiets overkomt. Je bent stil en mee-verbijsterd. En dan groeien gedachten, flarden van woorden. Dit wel, dat niet. Er zijn mensen die zeggen: zo is het leven. […]

Lees meer

Zwijgen en spreken

In de kerkenraad ging het afgelopen maandag over zwijgen… en spreken. Niet verzwijgen, maar zwijgen, als beter dan spreken, soms. En soms is spreken beter dan zwijgen. Onze voorzitter houdt van kernwoorden: wat moet – wat kan (SoW), eerst proef, dan plan (over Time-Out)… Als je aan de grenzen komt van het toelaatbare moet je […]

Lees meer

Elke morgen is uw trouw nieuw…

Dinsdagavond sprak prof. Cees van der Kooi (Vrije Universiteit, Amsterdam) over Godsgeloof volgens Johannes Calvijn en volgens Karl Barth. Bij een klein onderdeel van de boeiende inleiding en discussie ben ik even blijven doordenken. Calvijn zag de wisseling van de seizoenen (zomer, herfst, winter, lente) als een zegen van God. De moderne mens ziet het […]

Lees meer

Hans Holbein en de Reformatie

In het Mauritshuis, vlak bij de Hofvijver in Den Haag is een bijzondere tentoonstelling over één van de grootste kunstenaars van Europa, Hans Holbein (1497/98-1543). Uit Duitsland trok hij naar Zwitserland, bezocht Frankrijk en Italië en via de Zuidelijke Nederlanden kwam hij terecht in Engeland, waar hij vanaf 1536 zelfs aan het hof van Hendrik […]

Lees meer