Roemenië commissie

  • Diaconaal werk
  • Projecten
  • Uitwisselingen
  • Lenteplein
  • Heropening kerk Sanmartin
Gezondheidszorg
Vanaf de eerste kennismaking met Szentmarton is een begin gemaakt met gezondheids- en ouderenzorg. Er worden groenten zaden aan de[...]
Materiële hulp
Tijdens bezoeken aan de zustergemeente is door de commissieleden geconstateerd dat de lokale bevolking behoefte heeft aan materiele hulp. Het[...]
Diaconie
In Szentmarton en omliggende dorpen wordt de diaconale taak uitgevoerd door: de predikant, leden van de lokale kerkenraad, lokale vrouwengroep.[...]