Symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd

Deze sluiten aan bij de lezingen die staan in het gezinsboekje dat de KND gebruikt. Het thema is:


Levensweg.

Centraal in de schikking staat een kruis, symbool voor lijden, maar in de christelijke traditie ook voor het opstaan uit lijden. Gaandeweg verandert het kruis deze weken van vorm. Van een Latijns kruis naar een gaffelkruis en tot slot een bloeiend gaffelkruis; de levensboom.


Witte donderdag  Johannes 13: 1-15 

Jezus wast de voeten van Zijn vrienden 

Er ligt een wit kleed. Bij het gaffelkruis zien we een kruik met water, een kom en een handdoek, symbool voor de voetwassing. De witte viooltjes zijn een beeld van dienstbaarheid en reinheid.

Er staat ook een schaal met Matzes en druiven symbool voor het avondmaal

Goede Vrijdag  Johannes 18-19 

Jezus sterft

Op zwart doek ligt een weg van jute naar het kruis als teken van de lijdensweg die Jezus gaat. In het hart van het kruis hangt een doornenkroon. Aan de voet van het kruis staan rode anemonen symbool voor het bloed van Jezus.

Pasen  Johannes 20: 1-18 

Het wordt licht

Wit doek, witte en gele bloemen. Kleuren van feest en licht. Het gaffelkruis bloeit! De Heer is waarlijk opgestaan en leeft!