Commissies

  • Commissie EREDIENSTen
  • ROEMENIË  commissie
  • College van Kerkrentmeesters
  • ZWO commissie
  • senioren commissie

In de eredienst is er een unieke mogelijkheid om samen te vieren dat we Christus als onze Heer mogen belijden, de lofzang gaande te houden, de Bijbel open te doen en gevoelens van vreugde en verdriet, teleurstelling en dankbaarheid bijeen te zien komen.

De Commissie Erediensten is betrokken bij een aantal bijzondere kerkdiensten, zoals welkomdiensten, Kerst- en Paasdiensten, Pinksteren – de Open Luchtdienst, de startdienst en de activiteiten daarna op de Startzondag. De gebedskaartjes op zondag worden ook via de commissie eredienst verzorgd. We laten vaak het jaarthema van de startzondag doorwerken in de keuze van onderwerpen in de welkomdiensten.

Er is samenwerking met andere commissies over planning jeugddiensten, ZWO-diensten, Overstap-dienst, School-Kerkdienst, en Stille-Weekdiensten.

De Commissie Erediensten werkt vanuit de taakstelling van de predikanten om de dienst aan Gods Woord te verzorgen en in het geheel van erediensten te coördineren en de inbreng van gemeenteleden te stimuleren. Ook worden liturgische voorstellen in de Commissie Eredienst besproken als voorstel of advies aan de kerkenraad.

Suggesties vanuit de gemeente zijn welkom in de commissie, die bestaat uit: Nora van der Meulen, Jacqueline van de Steeg-Dwarshuis, Martin van de Vendel , Ria Scheltens-Ritzema en Wim Scheltens

Wilt u iets vragen of doorgeven aan deze commissie