De Kerk

 • Erediensten
 • Welkomdiensten
 • Kerkenraad
 • Predikanten
 • Columns
 • Catechese
 • Belijdenis catechese
 • Collecte bonnen
 • Ledenadministratie
 • toerusting
 • Kinderdiensten
 • Kerkblad "contact"
 • liturgisch bloemschikken
 • historie
 • organisten
 • WelcomeSingers
 • Koffietijd en meer...
 • Young Women

Kerkelijk bureau

De ledenadministratie wordt verzorgd door het kerkelijk bureau van onze kerk.

Alle veranderingen / mutaties in de gezinssamenstelling zoals geboorte, verhuizing, doop, huwelijk, etc., zijn van belang voor de ledenadministratie en dienen aan het kerkelijk bureau te worden doorgegeven, zodat alle gegevens zo recent mogelijk zijn.

Waarom

Het hart van de kerkelijke administratie vormt de registratie en het beheer van de leden. Dit zijn immers personen binnen de gemeente die aan pastorale zorg zijn toevertrouwd.

Pastoraal medeleven

Verbondenheid met de gemeente

Ledenadministratie staat ten dienste van de gehele kerk.

Leden registreren is geen doel op zich. Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle activiteiten binnen de kerk. Het is een kostbaar bezit en het zou jammer zijn om dit niet te gebruiken. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente maar wilt u toch lid blijven van onze gemeente, bijvoorbeeld studenten die in het weekend in Lunteren zijn, dan kunt u dit aangeven bij het kerkelijk bureau. De automatische overschrijving wordt dan terug gedraaid.

Gaat u over naar een ander kerkgenootschap, die niet binnen de PKN valt, dan kunt u bij het kerkelijk bureau een attestatie aanvragen.

De mutaties die de ledenadministrateur binnen krijgt, worden doorgegeven aan de predikant en desbetreffende wijkteams alsmede aan het kerkblad Contact.

Contactpersoon van het kerkelijk bureau is Yvonne van der Ploeg.

tel. 0318483781

Een bijzondere welkomdienst is de dienst met Pinksteren, die bij goed weer in de open lucht wordt gehouden. Voor foto’s klik hier .

Voor meer informatie klikt u hier