De Kerk

 • Erediensten
 • Welkomdiensten
 • Kerkenraad
 • Predikanten
 • Columns
 • Catechese
 • Belijdenis catechese
 • Collecte bonnen
 • Ledenadministratie
 • toerusting
 • Kinderdiensten
 • liturgisch bloemschikken
 • historie
 • organisten
 • WelcomeSingers
 • Koffietijd en meer...
 • Young Women

Predikanten van de Gereformeerde kerk Lunteren

Ds. H.Z. [Ria] Scheltens-Ritzema is op zondag 13 september 1998 predikante geworden.

Dat is in onze Gereformeerde Kerk in Lunteren gebeurd.

Sindsdien is ze actief op alle terreinen van onze kerkelijke gemeente.

Daarnaast is ze als vakleerkracht godsdienstige vorming verbonden aan de OBS De Sprong in Lunteren sinds 1996.

Haar interessevelden zijn theologie, gemeenteopbouw, pastoraat, godsdienstonderwijs en jeugdwerk.

Ds. W.J.W. [Wim] Scheltens is op zondag 15 november 1981 predikant geworden.

Dat is in de Gereformeerde Kerk van Haren (Gn) gebeurd.

Sinds 10 september 1995 is hij verbonden als predikant aan de Gereformeerde Kerk te Lunteren en actief op alle terreinen van ons kerkelijk leven.


Hij is als eindredacteur betrokken bij het maandblad Credo, en als panellid bij het EO-radioprogramma ‘Ik zou wel eens willen weten’ 

Ook is hij bestuurslid van de stichting Tabitha Ministries, voor hulp aan christen-Palestijnen.

Zijn interessevelden zijn: theologie, pastoraat, evangelisatie en maatschappelijke vraagstukken.

Contact met de predikanten​

Een bijzondere welkomdienst is de dienst met Pinksteren, die bij goed weer in de open lucht wordt gehouden. Voor foto’s klik hier .

Voor meer informatie klikt u hier