Diaconie

Kernwoord: “Dienstbaar aan de naaste”

Uitgangspunt voor ons beleid is de boodschap uit Matteüs 25: 35-36, de (zeven) werken van barmhartigheid: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe".Geinspireerd door deze boodschap roepen wij de gemeente, waartoe wij ook zelf behoren, op tot de dienst der barmhartigheid. De kerntaak van de diaconie en haar gemeenteleden is het zich inzetten voor nood, veraf en dichtbij. In de wetenschap, dat ons diaconaal werk alleen waardevol is als wij het doen in het besef, dat we in de ander Jezus mogen ontmoeten.
Namens het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)

 • Waar staan wij voor ? en wie zijn wij ?
 • aandachtsgebieden
 • Andere dienstbaarheden
 • onze visie
 • praktische invulling
 • autodienst
 • hulpteam
 • de vluchtheuvel
 • uit is goed

Stichting “De Vluchtheuvel” Lunteren is een interkerkelijke diaconale werkgroep. Hierin participeren de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren, Hervormde Gemeente 'Oude Kerk' PKN, Hervormde Gemeente Lunteren ‘Maranathakerk’ PKN en de Gereformeerde Kerk PKN. Vanuit de overtuiging dat het evangelie ons daartoe roept, stelt Stichting “De Vluchtheuvel” zich ten doel:

 • - mensen die in moeilijkheden zijn geraakt te helpen;
 • - spontaan mensen op te vangen;
 • - mensen in contact te brengen met het christelijk geloof (Alfacursus);
 • - mensen gezelligheid te bieden.

Iedereen, onafhankelijk van huidskleur, nationaliteit, politieke en/of godsdienstige overtuiging, is welkom. Soms is er sprake is van acute crisissituaties (gastopvang). De activiteiten bestaan uit clubwerk, hulpverlening, voorlichting, ontspanningswerk en gastgezinnen. De meeste activiteiten vinden nu plaats in de Mulderschuur, Roskammersteegeester 5, 6741 AD Lunteren. Al het werk gebeurt door vrijwilligers uit genoemde kerkelijke gemeentes. De website van De Vluchtheuvel