Diaconie

Kernwoord: “Dienstbaar aan de naaste”

Uitgangspunt voor ons beleid is de boodschap uit Matteüs 25: 35-36, de (zeven) werken van barmhartigheid: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe".Geinspireerd door deze boodschap roepen wij de gemeente, waartoe wij ook zelf behoren, op tot de dienst der barmhartigheid. De kerntaak van de diaconie en haar gemeenteleden is het zich inzetten voor nood, veraf en dichtbij. In de wetenschap, dat ons diaconaal werk alleen waardevol is als wij het doen in het besef, dat we in de ander Jezus mogen ontmoeten.
Namens het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)

  • Waar staan wij voor ? en wie zijn wij ?
  • aandachtsgebieden
  • Andere dienstbaarheden
  • onze visie
  • praktische invulling
  • autodienst
  • hulpteam
  • de vluchtheuvel
  • uit is goed

Het hulpteam is in het leven geroepen om mensen te helpen met klusjes die ze zelf niet kunnen doen en niemand in hun directe omgeving kennen die hen kan helpen, maar ook de financiële middelen niet hebben om een “professional” in te schakelen.


Het Hulpteam bestaat uit 17 gemeenteleden, die elk hun specifieke kennis en kunde ten dienste stellen.

Over welke klussen hebben we het hier?


• Die boom moet gesnoeid worden.


• Het stopkontakt zit los.


• De voordeurbel doet het niet.


• Dat schilderij moet opgehangen worden.


• Het belastingbiljet moet ingediend worden.


• Deze subsidie-aanvraag invullen lukt me nietMaar ook voor deze vragen kan het Hulpteam ingeschakeld worden:


• Bij welke instantie moet ik zijn?


• Bij wie kan ik terecht?


• Bestaat hier een subsidie-regeling voor?


• Wie kan ik hiervoor inschakelen?

Contact met het Hulpteam​