Roemenië commissie

  • Diaconaal werk
  • Projecten
  • Uitwisselingen
  • lenteplein
  • Heropening Kerk San Martin
Stallenbouw 2018
Stallenbouw Boerengroep Veluwe Voor u ligt een verslag van een project geïnitieerd vanuit de Agrarische Studiereis van 2017. Dit project[...]
Voltooide bouwprojecten
In 2006/2007 werd er met steun en inzet van ‘Lunterse’ aannemers en verschillende vrijwilligers een pastorie gebouwd in Szentmarton ten[...]
Bouwprojecten
In 2015 is er vanuit een initiatief van personen uit verschillende delen van  de Lunterse samenleving een stichting opgericht om[...]
Micro-kredieten
Ten behoeve van andere projecten zijn microkredieten beschikbaar gesteld. Er zijn spelregels vastgesteld voor het aanvragen van een krediet. Er[...]
Vee project
Eind 2008 is het vee project “Geef die boer een kans” in Szentmarton en omstreken  gestart. Hierbij is een som geld gedoneerd[...]